Fixatie

Om chirurgische instrumenten efficiënt, functioneel, flexibel en veilig te kunnen gebruiken, biedt NTOC diverse fixatiesystemen aan. Daarbij maken we gebruik van hoogwaardig siliconen en RVS fixatiemateriaal, instrumentennetten en alle bijbehorende accessoires. De fixaties zijn voor elk specialisme toepasbaar, zoals Neurochirurgie, Traumatologie, Orthopedie en Chirurgie. Door de inzet van zeer hoogwaardige, flexibele machines zijn de mogelijkheden onbeperkt voor zowel maatwerk als seriematige producten.

Het volledige instrumentarium wordt gefixeerd met het door NTOC ontwikkelde Minimal Contact Concept (MCC). Deze fixatiewijze volgt de contouren van de verschillende instrumenten en fixeert met een minimaal aantal contactpunten. Stevig genoeg om het instrumentarium op haar plek te houden en rekening houdend met de kwetsbaarheid van de instrumenten. 

Voordelen van fixatie zijn:

  • Bevordering patiënt- en medewerkersveiligheid.
  • Ordening, indeling en bescherming van instrumentarium.
  • Systematische ondersteuning bij het proces van compleetheidscontrole.
  • Optimale reiniging doordat de instrumenten zo gunstig mogelijk gepositioneerd zijn.
  • Langere levensduur instrumenten door minimaliseren beschadigingen.
  • Draagt bij aan efficiëntie, accuratesse, rust en continuïteit voor, tijdens en na operaties.
  • Maakt het makkelijker om te standaardiseren en functie en inhoud op elkaar af te stemmen.